Mimari Tasarım

Mimari Tasarım

Mimari Tasarım programı lisans eğitim sonrası Mimari Tasarım alanındaki sorunsalları farklı bakış açılarından irdeleyebilmek ve öğrencilerin tasarım konularında çeşitli çağdaş toplumsal sorunlar ile tasarım problemleri arasında ilişki kurabilmelerini amaçlanmaktadır. Mimari tasarım konusunda tasarım kuramlarından, teknolojiye, felsefe ve sanattan, ekonomiye; toplumsal dinamiklerden, kentsel değişimlere çok farklı bileşenlerin kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinler arası nitelikte bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.  Öğrencinin farklı alanlar hakkında geniş bir bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi tasarım sürecinde doğru, analitik, özgün ve yaratıcı bir şekilde kullanılabilecek bilgi ile donatılması temel hedeftir.

Tasarım kuramları; Mimarlıkta eleştirel bakış; Çağdaş mimarlık sorunları; Mimarlık kuramları; tasarlama kuramları; Estetik yaklaşımlar; Çevre-davranış kuramları;
Mimarlıkta insan bilimleri ve psikolojik içerikli çalışmalar; Kentsel çevre üzerine çalışmalar;

Tarihi çevre ve tasarım; değişim ve adaptasyon.

Öğrencinin farklı alanlar hakkında geniş bir bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi tasarım sürecinde doğru, analitik, özgün ve yaratıcı bir şekilde kullanılabilecek bilgi ile donatılmasını hedefleyen Mimari Tasarımda Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, yüksek mimar unvanına sahip olacaktır.

Mimari Tasarım Yüksek Lisans programından mezun olacak olan bireyler her şeyden önce tasarım hakkında tez döneminde kendi seçecekleri tasarım alanından uzman olarak mezun olacaklardır. Bu çerçevede Program mezunları serbest olarak çalışma yanında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, Belediyelerin İmar bölümlerinde, İller Bankası, Ulaştırma Bakanlığı, Üniversiteler gibi kamu kurumlarında Yönetici, Tasarımcı, Kontrolör, Uygulamacı, Eğitimci ve Araştırmacı olarak görev yapabilirler. Özel sektörde bulunan Yapı Denetim firmaları, Danışmanlık ofisleri, Mimari proje ofisleri, Bankalar gibi kurumlarda Mimar, Yönetici, Kontrolör olarak çalışabilirler.

 

MİMARİ TASARIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  BİRİNCİ YARIYIL
3 zorunlu+ 1 seçmeli
TUKA   İKİNCİ YARIYIL
1 zorunlu+ 3 seçmeli
TUKA
ARCH501İleri Mimari Tasarım Stüdyosu22310ARCH506Çağdaş Mimari Kuramları üzerine eleştirel sorgulama22310
GRAD501İleri Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik30310XXXElective3035
ARCH505Mimarlık Teorisi Tarihi, 18.- 20. Yüzyılları3035XXXElective3035
XXXElective3035ARCH502Seminar00010
   TOPLAM1230  TOPLAM930
  ÜÇÜNCÜ YARIYIL
TEZ
TUKA   DÖRDÜNCÜ YARIYIL
TEZ
TUKA
ARCH500Tez00030ARCH500    Tez00030
                                                                TOPLAM030                                                                     TOPLAM030
Kredi21
Bölüm kredisi: 12  kredi + 9 kredi (Seçmeli)

Toplam  21 Kredi

AKTS120

 

 

Alan Seçmeliler:

Ders KoduDers adıTUKAKTS
ARCH  522Gelecekte Bugün: Bilim Kurgu Filminde çevre ve teknoloji3035
ARCH 524Şehir ve Direnç3035
ARCH 513İleri Malzeme ve Üretim Yöntemleri3035
ARCH 515Proje Yönetimi3035
ARCH 526Çağdaş Yapı Sanatı3035
ARCH 517Ortam Üzerine Mimari Düşünce3035
ARCH 528İnsan Makina İlişkisi3035
ARCH 530Kıbrıs’ta Mimari, Sanat ve Tasarım3035

 

MİMARİ TASARIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

BİRİNCİ YIL

BİRİNCİ DÖNEM

 

ARCH 501     İleri Mimari Tasarım Stüdyosu      (2-2) 3

Mimari eğitimin özünde bulunan; mekan, estetik, mimari teori ve önemlilik kavramlarını bir araya getiren projelerin geliştirilmesinde ileri araç ve teknolojileri kullanırken tasarım ve teknik uzmanlığının da geliştirildiği Disiplinlerarası İleri Mimari Tasarım Stüdyosu öğrencilerin fikirlerini, araştırmalarını test etme, uygulama, kişisel geri bildirim almalarını amaçlar. Tartışmacı mimari üretim süreci ile tasarım becerilerinin dönüştürücü niteliğini gelişmiş araç, teknik ve yazılımlar kullanarak geliştirmeyi vurgular.

Kaynak Kitaplar:

 1. Aureli, P. (2011). The Possibility of an Absolute Architecture. The MIT Press.
 2. ‘Future city: experiment and utopia in architecture’, Jane Alison, Marie-Ange Brayer, Thames and Hudson, 2007
 3. Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan, Rem Koolhaas

 

GRAD 501     İleri Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (3-0) 3

Bu derste amaç araştırmanın önemini, anlamını, araştırma türlerini, teori ve varsayımın araştırmadaki yerini aktarabilmektir. Bu yüksek lisans dersinin amacı, öğrencilerin tasarım, sosyal bilimler ve sanat çalışmalarında araştırma sürecini incelemektir.   Ders öğrencinin tasarım, sosyal bilimler ve sanatta araştırma metot ve yaklaşımları, veri toplamayı, verilerin analizini ve sentezini kapsayacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, tasarım araştırmalarında bir dizi nitel ve nicel yöntemi daha iyi anlayabilecektir. Bu ders, ayrıca, akademik metinleri eleştirel bir şekilde okumayı, bilimsel metin yazmayı ve öğrencilerin araştırma sorusu geliştirme gibi yetileri geliştirmeyi amaçlar.  Genel bir araştırma metodolojisi sunar ve felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi tasarımla ilgili araştırmalarda spesifik yöntemler/ araçlar olarak kullanılabilecek geniş bir disiplin yelpazesini tartışır ve yüksek lisans tezlerini yazmak için gereken altyapıyı bilimsel etik çerçevesinde oluşturmayı hedefler.

Kaynak Kitaplar:

 1. Leonard, Neil and Ambrose, Gavin (2012). Design Research: Investigation for Successful Creative Solutions. Lausanne: AVA Academia.
 2. Mannay, D. (2016). Visual, narrative and creative research methods : application, reflection and ethics. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 3. Lucas, Ray (2016) Research Methods for Architecture. London: Laurence King Publishing.
 4. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2018). Research methods in education. London New York: Routledge.
 5. Johnson, B. & Christensen, L. (2020). Educational research : quantitative, qualitative, and mixed approaches. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
 6. Groat, Linda; Wang, David (2002) Architectural Research Methods.New York: John Wiley & Sons.
 1. Reinard, John C. (2001). Introduction to Communication Research. Boston: McGraw-Hill Humanities.
 2. Perry, David K. (2001). Theory and Research in Mass Communication: Contexts and Consequences, London & New York: Routledge.
 1. Yin RK (2003) Case study research: Design and methods, 3rd edn. London: Sage

 

ARCH 505 Mimarlık Teorisi Tarihi, 18.- 20. Yüzyılları. (3-0) 3

Bu ders 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan mimarlık ve şehircilik teorilerini tartışır. Duran’dan Venturi’ye kadar önemli yazarların araştırılması ve anahtar metinlerin okunması yoluyla gelişmiş bir teorik çerçeve sağlar. Teorik metinlerin kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamı göz önünde bulundurulur. Ders, çağdaş mimari ve kentsel örnekleri yeniden özetlerken etkili teorik metinler hakkında daha kapsamlı bir bilgi birikimi oluşturur. Öğrencilerin yakın geçmişin ve şimdinin inşa edilmiş ortamını kendi teorik geçmişleri ile ilişkilendirebilmeleri ve öğrencilerin eleştirel değerlendirme yeteneğini güçlendirmeleri beklenmektedir.
Kaynak Kitaplar:

 1. Hays, K. M. (1998) Architecture Theory since 1968. Cambridge/Londo n: MIT Press.
 2. Kruft, H.-W. (1994) A history of Architectural Theory from Vitruvius to the Present. New York: Princeton Architectural Press
 3. Mallgrave, H.F. (2005) Modern Architectural Theory. A Historical Survey 1673-1968. Cambridge: Cambridge University Press.

 

BİRİNCİ YIL

İKİNCİ DÖNEM

 

ARCH 506 Çağdaş Mimari Kuramları (Söylemleri) Üzerine Eleştirel Sorgulama (3-0) 3

Bu ders mimarlık tarihi ve teorisini çevreleyen söylemlerin felsefe, sanat tarihi, müzik, edebiyat, popüler kültür ve diğer kültürel üretim biçimleriyle etkileşimine odaklanarak öğrencinin kendi eleştirisini yapılandırmasını amaçlar. Bu süreçte öğrencileri mimari düşüncenin şekillendiği çeşitli ve değişken anlatıları, söylemin kendisi için gerekli olan akıl yürütme ve etkili yazım ve dışa vurum becerileri ile donatır. Yeni mimari fikirlerin filizlenmesi için, öğrenciler odak araştırmalara ve tartışmacı sunumlara aktif olarak katılır ve çağdaş mimari söylemlerle ilgili konuma hitap eden bir yazım geliştirirler.

Kaynak Kitaplar:

 1. Banham, R. (1980). Theory and design in the first machine age. Mit Press.
 2. Hays, K.M., Architecture Theory since 1968, Columbia Press, 1998.
 3. Karatani, K., Architecture as Metaphor, MIT Press, 1995

 

ARCH 502 Seminer (0-0)

Öğrencinin ilgi duyduğu, odaklandığı alanda amaçların, yöntemin, araştırma gereksinimlerinin ve öngörülen çalışmanın çağdaş mimari bilimsel çalışmalara katkısının öğretim elemanlarına, çağrılı katılımcılara ve öğrencilere aktarımını amaçlar.

 

İKİNCİ YIL

ARCH 500 TEZ

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve öğrenci ile öğretim üyesi arasında düzenlenen bir konuda bağımsız araştırma. Tez araştırma konusunun Mimarlık alanına özgün bir katkı koyması beklenilmektedir.

 

SEÇMELİ DERSLER:

 

ARCH 522 Gelecekte Bugün: Bilim Kurgu Filminde çevre ve teknoloji (3-0)3

Bu derste 1920 ve 2010 yılları arasında modern ve post modern dönemlerin bilim kurgu filmi ütopyaları ve distopyaların mimari, kentsel ve teknolojik mizansen sahneleri incelenmektedir. Seçilen filmlerin ve ilgili bilimsel literatürün tartışılmasını içerir. Öğrencilerden, bu mekânsal kurguların gelecekteki bir yapılı çevrenin vizyonları olmaktan ziyade çağdaş mimari, kentsel ve teknolojik söylemleri ve teorileri yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmeleri ve gördükleri mekânsal kurgulamanın sınıflandırması istenir. Daha sonra, kurs belirli mizansen sahnelerin belirli ütopik veya distopik metinleri destekleyip desteklemediğini ve nasıl desteklediğini araştırır. Bilim kurgu filmindeki mimarlık, şehircilik ve teknolojinin mizansen sahnelerinin yaygın ve genelleştirilebilir anlamlar taşıdığını ve çağdaş modern ütopik özlemlerini ve sözde başarısızlıklarını yansıttığını göstermektedir.

Kaynak Kitaplar:

 1. Mennel, B. (2008) Cities and Cinema. New York/London: Routledge.
 2. Staiger, J. (1999) Future Noir: Contemporary Representations of Visionary Cities. In: Kuhn, A. (ed.), Alien Zone II. The Spaces of Science Fiction Cinema. Brooklyn/London: Verso, 98-121.
 3. Fortin, D. T. (2011) Architecture and Science Fiction Film. Philip K. Dick and the Spectacle of Home. Farnham/Burlington: Ashgate.

 

ARCH 524 Şehir ve Direnç

Bu dersin temel amacı, mevcut planlama sistemlerinin ve uygulamalarının kentsel alanların sürekli gelişimini ne kadar destekleyebildiğini tanımlamak ve bunları hem öngörülen hem de öngörülemeyen değişikliklere dayanacak şekilde hazırlamaktır. Ders, son zamanlarda giderek daha önemli hale gelen, dirençli şehirlerin oluşturulması için direnç düşüncesinin (bu derste; makro düzeyde şehri etkilemek için mikro düzeyde dirençli yerler oluşturarak) alternatif bir bakış açısı olarak tanıtacak ve sunacaktır. Kentsel sistemler farklı küresel etkileri farklı biçimlerde barındırabilmesi ve potansiyel belirsizlikleri ve beklenmedik değişiklikleri ele almaya hazır olması gerekir. Direnç ve Direnç düşüncesinin kavramsal anlamları, mekânsal dinamikler ve direnç arasındaki bağlantıların tanımlarıyla birlikte tanıtılacaktır.

Kaynak Kitaplar:

 1. Emilio Jose Garcia, Brenda Vale. 2017. Unravelling Sustainability and Resilience in the Built Environment. New York: Routledge. ISBN 968 1 138 64402 1.
 2. Ayda Eraydin, Tuna Tasan-Kok. 2012. Resilience Thinking in Urban Planning (GeoJournal Library). Springer. ISBN 968 94 007 5475 1.
 3. Gunderson, L.H., Holling, C.S. (Eds.), 2002. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Island Press, Washington.

 

ARCH 515 Proje Yönetimi (3-0) 3

Mimari proje yönetimi uzmanlarının tasarım ve inşaat aşamasına etkili bir şekilde liderlik etmesi için artan ihtiyaç ışığında, yeni, ileri görüşlü mimari proje yönetimi yüksek lisans dersi, hem bina endüstrisindeki teknolojik zorluklarla etkin bir şekilde ilgilenirken, karmaşık binaların tasarım ve inşaat aşamalarını anlamaya çalışır. Bir mimari proje yöneticisi, tasarımın bütünlüğünü korurken, yönetmeliklere ve sürdürülebilirlik standartlarına ve kriterlerine tam uyum sağlayarak projelerin zamanında ve bütçeye göre tasarlanmasını ve inşa edilmesini sağlar. Proje yönetimi teorisi ve pratiğindeki güncel bilgileri kullanarak, bu ders, yerel ve uluslararası inşaat sektörünün geleceğini şekillendirmek için nasıl bir vizyona sahip olmaların gerektiğini ve bunun için sahip olmaları gereken araçlar hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

Kaynak Kitaplar:

 1. Bielefeld, B. (Ed.). (2013). Basics Project Management Architecture. Birkhäuser.
 2. Schaufelberger, J. E., & Holm, L. (2017). Management of construction projects: a constructor’s perspective. Taylor & Francis.
 3. Peterson, S. J., & Mba, P. (2007). Construction estimating using Excel. Pearson/Prentice Hall.

 

ARCH 526     Çağdaş Yapı Sanatı  (3-0) 3

Çağdaş Yapı Sanatında İleri Araştırmalar dersi estetik dürtü ve dönüşen işlev ihtiyaçlarının çağdaş yapım ve bina teknolojilerine bağlamak için tasarım ve belgeleme yöntemlerine odaklanmaktadır. Ders ‘yapılı ortam’ı anlamaya, tasarım ve inşaat teknolojilerinin geleceği hakkında tartışma açmaya yöneliktir. Öğrenciler; bina metodolojisi, yapısal analiz, malzeme geliştirme ve tektonik, akustik, aydınlatma, çevre sistemleri gibi çeşitli konu dağarcıklarına odaklanarak çevremizin nasıl inşa edildiği, neyin nasıl ortam oluşturduğunu araştırarak; malzeme ve teknik gelişimin tasarım sonuçları doğrultusunda mimarinin küresel değişime nasıl tepki vereceği konularında tartışma geliştireceklerdir. Çağdaş yapı teknolojileri çevresinde bilgi modelleme, parametrik tasarım, üretken yapılar, kompozit tektonik yapılar, malzeme araştırma ve geliştirme, karmaşık montajlar, enerji tasarımı, biyomimikri ve robotik üretim (vb) inceleme konuları arasındadır.

Kaynak Kitaplar:

 1. Gardner, P. (1994). Representations of the relationship between science and technology in the curriculum.
 2. Sofaer, J., Bech, J. H., Budden, S., Choyke, A., Eriksen, B. V., Horvath, T., … & Sticka, H. P. (2010). Technology and craft(pp. 185-217). Cambridge University Press.
 3. Adamson, G. (2010). The craft reader. Berg.

 

ARCH 517     Ortam Üzerine Mimari Düşünce    (3-0) 3

Mekan ve Ortam Üzerine Mimari Düşünce dersi bağlam ile ilgili bir metodoloji tanımlamak için eleştirel ve analitik bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Film, grafik, veri görüntüleme, performans sanatları gibi çeşitli medyaların araç ve aletleri, bir tasarım çalışmasının gözlemlenmesi ve yenilenmesinde önemlidir. Öğrenciler, ‘konu alanı’nın analitik değerlendirilmesi ve denenmesiyle disiplinler arası sanat ve mimarlık çalışmaları yapmaya teşvik edilir. Öğrenciler, kişisel/grup olarak başlatılan kavramlar, bağlamlar üzerinde çalışırlar, ve hikaye tahtaları, illüstrasyon çalışmaları, deneysel kısa videolar, ortamı irdeleyen bakış açısının ortaya çıkması gereken eleştirel ve deneysel çalışmaları geliştirir.

Kaynak Kitaplar:

 1. Flaxman, G. (Ed.). (2000). The Brain İs The Screen: Deleuze and the philosophy of cinema. U of Minnesota Press.
 2. Tarkovsky, A., & Hunter-Blair, K. (1987). Sculpting in time: reflections on the cinema. University of Texas Press.
 3. Turner, V. W., & Schechner, R. (1988). The anthropology of performance.

 

ARCH 513 İleri Malzeme ve Üretim Yöntemleri (3-0) 3

Ürün, malzeme ve üretim yöntemlerinin birbirleriyle olan endüstriyel ilişkilerini,  işletme gezileri ile yerinde gösterirken, öğrencilerin  bu ilişkiler üzerine araştırma yapmasını sağlamak. Üretim yöntemi, endüstri, üretim  kavramlarının fabrika ortamında yerinde görülerek düzenli ziyaretlerle tariflenmesi. Bu  tarifin oluşmasını ve gelişmesini etkileyen; bağlam ve çevre, etik değerler, mesleki terminoloji, imalat  teknikleri ve yöntemleri, endüstriyel malzemeler  ile olan ilişkiler, biçimlendirmenin üretim yöntem ve süreçleri üzerindeki etkileri, kitle üretimiyle üretim özellikleri arasındaki  ilişkiler.

Kaynak Kitaplar:

 1. Black, J. T., & Kohser, R. A. (2017). DeGarmo’s materials and processes in manufacturing. John Wiley & Sons.
 2. Lefteri, C. (2007). Making it: Manufacturing techniques for product design. Laurence King.
 3. Thompson, R. (2007).Manufacturing processes for design professionals.
 4. Cameron, K. (1998).Sportbike Performance Handbook. MotorBooks International.
 5. Education, N. (2012).Basic Machines and How They Work. Courier Corporation.

 

ARCH 528 İnsan Makine İlişkisi (3-0) 3

Bu dersin amacı öğrencilerin ergonomi  bilimi hakkında genel bir bilgi, beceri ve duyusal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır. Ergonomi, çalışma çevresi ve içerdiği tüm sistemleri, insanın psiko – fizyolojik ve sosyo-kültürel  tüm yetenek ve sınırlarıyla uzlaştırarak, üretimsel verimliliğe ulaşmayı amaçlayan, uygulamalı ve çoklu disiplin içeren bir bilimdir. Ergonomi dersi bu kapsamda çeşitli disiplinlerin gerekli verilerini aktarmak üzere planlanmaktadır.

Kaynak Kitaplar:

 1. Dul, J., & Weerdmeester, B. (2008). Ergonomics for beginners: a quick reference guide. CRC press.
 2. Dreyfuss, H. (1966). Human Dimensions
 3. Kroemer, K. H. E., Kroemer, H. B., & Kroemer-Elbert, K. E. (1999). Ergonomics; how to design for ease and efficiency. Upper Saddle Hill.
 4. Tilley, A. R. (2001). Henry Dreyfuss Associates. The measure of man and woman: human factors in design.
 5. Peacock, B., & Karwowski, W. (Eds.). (1993). Automotive ergonomics(pp. 237-320). London: Taylor & Francis.

 

ARCH 530     Kıbrıs’ta Mimari, Sanat ve Tasarım

Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de bir ada ve medeniyetlerin bir geçiş noktasıdır. Bu ders, adanın Akdeniz ve Levant ile daha geniş bağlantıları ve kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlarını ele alarak, tarih öncesi dönemden günümüze Kıbrıs mimarisinin, sanatının ve tasarımının gelişimini ele almaktadır. Öğrencilerin miras ve kimlik konusundaki eleştirel farkındalıklarını arttırması konu ile ilgili önemli tarihi yerlerin binaların, anıtlar ve eserlerin üzerine yapılacak etütler ile sağlanacaktır.  Ders, konferanslar, misafir dersleri, saha ziyaretleri ve öğrencilerin aktif katkısı ile yürütülecektir.

Kaynak Kitaplar:

 1. Bağiskan, T. (2009) Ottoman, Islamic and Islamised Monuments in Cyprus. Nicosia: Cyprus Turkish Education Foundation.
 2. Enlart, C. (1987) Gothic Art and the Renaissance in Cyprus. London: Trigraph Limited.
 3. Karageorghis, V. (1982) From the Stone Age to the Romans. London: Thames and Hudson.
 4. Michaelides, D. (ed.) (2012) Historic Nicosia. Nicosia: Rimal Publications.
 5. Papacostas, T. (1999) “Byzantine Cyprus. The testimony of its churches, 650-1200.” Unpublished PhD thesis, University of Oxford.
 6. Schaar, K. W., Given, M., and Theocharous, G. (1995) Under the Clock. Colonial Architecture and History in Cyprus, 1878-1960. Nicosia: Bank of Cyprus.
 7. Wright, G.H. R. (1992) Ancient Building in Cyprus. Leiden, New York, Köln: Brill.