Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Lale Dilbaş


Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya

İletişim Çalışmaları alanında Profesör olan Berrin Yanıkkaya, ARUCAD İletişim Fakültesi’nde Dekan olarak görev yapmakta, aynı zamanda İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmektedir.ARUCAD’a katılmadan önce Yeni Zelanda’da Auckland University of Technology’de School of Communication Studies’de Head of School olarak çalışmıştır. Daha öncesinde Türkiye’de Yeditepe Üniversitesi’nde 20 yıl görev yapmış, son olarak İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkanlığı ve Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Lisans derecesini Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden (1995), yüksek lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’ndan (1999), doktora derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’ndan (2004) almıştır. 2013 yılında TÜBİTAK-BİDEB’den aldığı bursla İngiltere’de York St. John Üniversitesi’nde alternatif medya üzerine doktora sonrası araştırma yapmıştır.

Profesör Yanıkkaya’nın akademik çalışmaları Kadın Çalışmaları, Kültürel Çalışmalar ve Medya Çalışmaları alanlarının kesişim noktasında yoğunlaşmaktadır. Akademik kariyerinin başlangıcından itibaren kadınların birer özne ve siyasal aktör olarak kültür ve medya üretiminin anlam yaratma süreçlerinde inşasına odaklanmıştır. Uluslararası konferans organizasyon komitelerinde ve danışma kurullarında, ulusal ve uluslararası çeşitli hakemli akademik dergilerin yayın ve danışma kurullarında yer almaya ve akademik projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmaya devam etmektedir.