International Accreditation

DENKLİKLER

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim KuruluYüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu
https://www.yok.gov.trhttp://yodak.gov.ct.tr/

İŞ BİRLİKLER

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu
https://www.yok.gov.tr