Ders İçerikleri

GENEL BAKIŞ
İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri, becerileri doğrultusunda, akademik sanat dünyası için hazırlayan kurslar sunmaktadır. ARUCAD’da iki yıllık bir zaman dilimi içinde tamamlanması gereken dört seviyede İngilizce öğretilmektedir.

MODÜL 1
Bu kurs Öğrencilere İngilizcenin temelllerini sunan ve İngilizce Hazırlık Okulunda gerekli olan İngilizce seviyesine gelebilmeleri için dört modül kurslarında ilerleyebilmelerine olanak sağlayacak sağlam bir zemin yaratmak için tasarlanmıştır.

MODÜL 2
Bu kurs öğrencilere İngilizcenin temellerini sunmak ve İngilizce Hazırlık Okulunda gerekli olan İngilizce seviyesine gelebilmeleri için üç modül kurslarında ilerleyebilmelerine olanak sağlayacak sağlam bir zemin yaratmak için tasarlanmıştır. Haftada 24 ders saati olan 15 hafta süreli bir modüldür.

MODÜL 3
Bu kurs İngilizce lisanı dinleme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Odak noktası gelecekteki akademik çalışmaları ve profesyonel kariyer başarısını kolaylaştıracak aktif dinleme becerilerini geliştirmek olacaktır. İşitsel ve görsel aygıtların da kullanıldığı temel dinleme safhalarına önem verilecektir.

MODÜL 4
Bu kurs öğrencileri onlara gelecektei akademilk çalışmaları ve porofesyonel kariyerlerinde akademik yazı yazmada daha iyi olmaları konıusunda yönlendirilmeleri için tasarlanmıştır. Öncelikli olarak final yeterlilik sınavında başarılı olabilmeleri için yazmak becerilerini ve stratejilerini geliştirebilmeleri için öğrencileri paragraf yapısı ve farklı kompozisyon tülerinin temel öğeleri ile tanıştıracaktır.