İngilizce Hazırlık Okulu

MİSYON
İngilizce Hazırlık Okulu’nun misyonu eğitim dili İngilizce olan ARUCAD’da farklı bölümlerdeki akademik çalışmaları koordine etmek amacıyla öğrencilere uluslararası standartlarda bir İnglizce eğitimi sunmaktır. İngilizce dili programımızı yeni çağın gereksinimlerine cevap verecek bir şekilde geliştirerek ARUCAD’daki öğrencilerin akademik çalışmaları ile ilgili her türlü kaynağa kolaylıkla ve etkin bir şekilde erişimleri ile yazılı ve sözlü bağlamlarda profesyonel yaşamlarında İngilizce dilini kullanmaları hedeflenmektedir.

Bu hedefleri gerçekleştirirken dil öğrenmeyi kolaylaştırmak için günümüz dünyasında var olan tüm teknolojik ve öğrenim metodolojilerini kullanırız. Bir diğer hedef ise öğrencilerin kendi öğrenimleri için sorumluluk üstlenecekleri ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için eğitmenleri tarafından yönlendirilen müfredat içi ve dışı tüm faaliyetlerde aktif bir şekilde yer alacakları bir öğrenim ortamı sunmaktır.  ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu’nda hedefimizi öğrencilerimizin yeni fikirlere açık ve dünya genelindeki değerlerle  yaratıcı, bilgili ve entellektüel bireyler olabilecekleri bir yaklaşım ile eğitmektir.

VİZYON 
İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri seçmiş oldukları fakültelerde uzmanlaştıkları alanlardan mezun olduklarında İngilizce’yi güven ve akademik niteliklerle, bir iletişim aracı olarak kullanma becerisi ile donatmayı hedeflemektedir. ARUCAD mezunları sanat alanında düşüncelerini çok iyi ifade etme kabiliiyetine sahip olacaklar ve çok iyi geliştirilmiş teknolojik becerileri kullanarak bilgiye erişebileceklerdir.

İngilizce Hazırlık Okulu’nun çabası öğrencileri 21. yüzyılın yüksek beklentilerine hazırlamaktır.  Sanatsal denemeler ve söyleşilerle yaşadıkları toplumlarda bir fark yaratabilen sorumlu ve uzman dünya bireyleri olacaklar.

MÜDÜRÜN MESAJI

İngilizce Hazırlık Okuluna Hoş Geldiniz!
İngilizce dünyada en çok konuşulan lisan olduğu için ARUCAD’daki öğrencilerimizin gelecekteki kariyerleri için hazır olduklarından emin olmak önemlidir. Öğrencilerimizin yaratıcı bir düşünce yapısına sahip olmalarını ve etkin bir şekilde iletişim kurabilerek gerçek dünyada karşılaşacakları zorlukları nasıl aşabileceklerini anlamalarını istiyoruz.
İngilizce Hazırlık Okulunda bizim hedefimiz öğrencilerin İngilizce becerilerini geliştirmek ve onların Fakülte bölümlerinin yanı sıra gelecekteki kariyerlerine devam edebilmeleri için gerekli olan becerilere ulaşmaları ve edinmeleridir. Bir fakülte veya disiplin seçtikten sonra öğrenciler akademik sahaları için gerekli beceriler aracılığı ile iletişim kurmak konusunda kendilerinden daha emin olacaklardır.
Öğrencilerimize çok iyi niteliklerle donanmış eğitmenler tarafından öğretilen en iyi lisan becerileri sunuyoruz. Eğitim kadromuz öğrencilerimizin mümkün olabilecek en yüksek düzeyde başarı elde edebilmeleri için gerekli özgüven ve bilgilerini inşa edebilmelerini sağlamak için her seviyedeki İngilizceyi desteklemektedir. Seçtikleri fakülteye girebilmeleri için öğrenciler ARUCAD’da başarı için motive edileceklerdir.
İngilizce Hazırlık Okulu sizleri yakın gelecekte ARUCAD’daki eğitiminizi tamamlayacak olan fevkalade bir yolculukta bize katılmaya davet ediyor.

Saygılarımla,
Hatice Asvaroğlu
İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü
hatice.asvaroglu@arucad.edu.tr