Kariyer

Mimarlık Bölümü’nden mezun olacak olan bireyler her şeyden önce birer tasarımcı adayıdırlar. Mimarlar mimarlık mesleğini kendi işyerlerinde serbest olarak çalışmanın dışında çok amaçlı kurumlarda da görev alabilirler. Doğal olarak mimarlıktan mezun olan öğrenciler, mimarlık mesleğimi icra edebilirler ve çok değişik amaçlı binaları tasarlarlar. Mimarlık eğitimi alan öğrenciler, iç tasarım, şehir planlama ve inşaat yönetimi dahil birçok sektörde kariyer fırsatları bulabilirler. Mimarlar ayrıca, yüksek lisansa devam etmek isterlerse inşaat yöneticiliği, şehir planlama ve tasarım üzerine de uzmanlaşabilirler.