Mimarlık

Mimarlık mesleği günümüzde en aranılan ve tercih edilen edilen bir meslek alanı olmuştur. Bölüm mezunları, alanıyla ilgili temel sorunları takip etmekle ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme/ öneri sunma konusunda bilgi sahibidir. Bu çerçevede bölüm mezunları; her türlü yapının (konut, konaklama, ticari sosyal yapılar vs.) tasarlanması görevini yüklenirler. Ayrıca tasarlanan yapıların inşaatı esnasında da denetleyici olarak önemli bir yer alırlar. Mimarlar tasarladıkları yapılarda sadece estetik konularını ele almazlar. Estetikle birlikte tasarladıkları projelerinde işlevsellik, ergonomi, konfor, erişebilirlik, sağlık, güvenlik konularını da dikkate alarak yapı tasarımı yaparlar.

Mimarlık programımız ilgili alanlarda yetkinliğini sağlayacak eğitim-öğretim programlarının çağın gereklerine uygun şekilde sürekli olarak geliştirilmesini sağlamayı ön kılar. İş olanakları kamu kurumlarından özel sektöre kadar çeşitlilik gösteren mimarlar, kendi ofislerini de açabilirler. Mimarlık bölümü mezunları ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kurumlarda çalışabilirler.

AKADEMİK KADRO

 • Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı
  Bölüm Başkanı

  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Cem Yardımcı, çeşitli üniversitelerde araştırmalarını sürdürmüş, tasarım stüdyosu başta olmak üzere ilgi alanındaki derslerin yürütücülüğünü yapmış, ulusal ve uluslararası atölye çalışmalarında katılımcı ve yürütücü olarak bulunmuş, ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır. Yardımcı'nın araştırmaları doğrultusunda kurguladığı ve yönettiği ödüllü kısa filmleri de bulunmaktadır.
  ‘Mimari Refleks’ kavramı altında teori/pratik ve mimarlık/video birlikteliğinden oluşan varlığı araştırmaktadır. Mimari tasarım, ses ve video performansı üzerine yöneldiği çalışmalarında farklı uygulama alanlarının, teknolojilerin karşılaşmasını amaçlamaktadır. Bu süreç içerisinde de ‘açık kaynak’ ilkesini içinde barındırmaya çalışmaktadır.

  1. cem.yardimci@arucad.edu.tr
 • Prof. Dr. Haşim Altan

  Sürdürülebilir Tasarım ve Mimari Mühendisliği Profesörü ve ARUCAD Tasarım Fakültesi Dekanıdır. Kendisi İngiltere, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki Yapılı Çevre aracılığıyla Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) alanlarında 20 yılı aşkın akademik ve uygulama tecrübesine sahip Mimar (RIBA) ve Mühendis (CIBSE). Prof. Dr. Altan, çeşitli uluslararası yayın kurullarında yer alıyor ve Avrupa Komisyonu, Birleşik Krallık Araştırma Konseyleri ve Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) için proje önerilerini inceliyor. 2004 yılından bu yana, tek başına veya müştereken, değeri 21 milyon £'un üzerinde olan 32 araştırma bursu aldı ve yönetti. Şimdiye kadar yedi uluslararası konferans, birkaç tasarım atölyesi ve çok sayıda teknik ziyaret düzenleyen Uluslararası Sıfır Enerjili Kütle Özel Ev (ZEMCH) Ağı'nın kurucu üyesidir. Prof. Dr. Altan, 16 başarılı doktora öğrencisini yönetmenin yanı sıra ilgili alanlarda 200'ün üzerinde hakemli dergi ve konferans makale ve bildirisi yayınlamıştır.

  1. hasim.altan@arucad.edu.tr
 • Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu

  1953 Yılında İzmir’de doğdu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde okudu, Royal College of Art’a devam etti (1988-90), Goldsmiths’ College’da (1991) çalıştı ve Kent Institute of Art and Design’da, 3 Boyutlu Tasarım Bölümü kurup yönetti (1992-2002). İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kurucu Dekanı (2004-2011) ve 4T: Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu Derneği’nin, kurucu başkanıdır (2014-2018). Yaşar Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı (2012-2015) ve Eylül 2018’e kadar Tasarım Profesörlüğü (2011-2018) görevlerini üstlendi.

  Bir dönem ‘XXI Mimarlık, Tasarım, Mekan’ dergisinde köşe yazarlığı yaptı. Düzenlediği kitapları arasında: ‘Endüstri Sonrası Toplumda Ürün Tasarımının Rolü’, ‘Düzensizlikle Dans’, ‘Tasarımda Cinsiyet Perspektifleri’, ‘Tasarım ve Direniş’ ve Design Journal özel sayısı için hazırladığı ‘Türkiye'de Tasarım Söylemine Bir Bakış’ yer almaktadır. Balcıoğlu, Avrupa Tasarım Akademisi (EAD) ve Uluslararası Tasarım Tarihi ve Tasarım Çalışmaları Komitesi’nin (ICDHS) yönetim kurulu üyesidir. İzmir Akdeniz Akademisi’nin tasarım koordinatörü, yönetim kurulu ve bilimsel komitesi üyesi olarak görev yürüttü (2012-2018). Bu bağlamda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının enformel gönüllü danışmanı olarak, İzmir Kıyı projesinde yer aldı, Tasarım Koridorları yarışması ve İyi Tasarım (Good Design) / İzmir projelerini önerip geçekleştirilmelerine katkıda bulundu.

  2005 yılında, Urla’da, 450 yıllık bir Osmanlı sıbyan mektebi binasını satın alarak restore etti ve ‘TB Evi - Tasarım Kütüphanesi - Faruk Tabak Okuma Odası’ adıyla, hafta içi kamuya açık bir kütüphaneye dönüştürdü. Bina, “Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım” kategorisinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı, “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülü” kazandı. Son zamanlarda, Covid-19 eve kapanma süreci içinde çeşitli kategorilerde YouTube tasarım videoları yapmaya başladı (bknz : shorturl.at/fkyHQ).

  1. tevfik.balcioglu@arucad.edu.tr
 • Yrd. Doç. Dr. Tina Davoodi

  Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Mimarlık alanında tamamladı. 2014-2019 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Çeşitli bilimsel makaleler yayınladı ve birçok bilimsel dergide hakemlik yaptı. Ayrıca İran'daki bazı konut projelerine danışmanlık yaptı.

  1. tina.davoodi@arucad.edu.tr