İç Mimarlık

İç Mimarlık Bölümü sadece mekânlara görsel ve kültürel kimlik kazandırmakla ilgili bir eğitim programını içermez. Aynı zamanda eğitimi alan kişilerin iç mekân ve çevre anlayışını estetik düzlemde duyarlı kılar. Pratik becerilerin yanında sanatın yaratıcı etkisini de katarak mimari mekânların iç hallerine düzen ve anlam getiren bu bölümün sunduğu program üretime yönelik bir eğitim anlayışıyla yapılandırılacaktır.

Öğrenim mekânlarıyla iç içe olacak olan tasarım ve üretim atölyeleri toplumun alanla ilgili gereksinimlerine de yanıt vermeyi amaçlıyor. Toplumdan soyutlanmış bir öğrenim yerine yüksek kültür değerlerinin toplumsal düzeyde dolaşıma girmesi de hedefler arasındadır.

AKADEMİK KADRO

 • Balkız Yapıcıoğlu

  Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu
  Bölüm Başkanı

  Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu Kıbrıs ve yurtdışında mimarlık ve inşaat yönetimi hocalığı yapmıştır. Son araştırması; bir şehri daha dirençli kılmak amacıyla sivil toplumda, hükümet ve iş dünyasında yeni aktörlerle çalışmak suretiyle şehirlerin dirençliliği konusunda şehirler ile ve şehirlerin içinde bir diyalog üreten ve şehir dirençliliği hakkında daha derin bir anlayışı sağlayan bir süreci hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

  Balkız Yapıcıoğlu Kansas Üniversitesinde Mimar-Mühendislik eğitimi, Arizona Devlet Üniversitesi'nde İnşaat Yönetimi eğitimi görmüş, İnşaat Yönetimi konusundaki doktora tezini Girne Amerikan Üniversitesi'nde bitirdikten sonra ikinci doktora tezini Manchester Üniversitesi'nde Proje Yönetimi konusunda tamamlamıştır.

  1. balkiz.yapicioglu@arucad.edu.tr
 • Cem Yardçmcç

  Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı

  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Cem Yardımcı, çeşitli üniversitelerde araştırmalarını sürdürmüş, tasarım stüdyosu başta olmak üzere ilgi alanındaki derslerin yürütücülüğünü yapmış, ulusal ve uluslararası atölye çalışmalarında katılımcı ve yürütücü olarak bulunmuş, ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır. Yardımcı'nın araştırmaları doğrultusunda kurguladığı ve yönettiği ödüllü kısa filmleri de bulunmaktadır.
  ‘Mimari Refleks’ kavramı altında teori/pratik ve mimarlık/video birlikteliğinden oluşan varlığı araştırmaktadır. Mimari tasarım, ses ve video performansı üzerine yöneldiği çalışmalarında farklı uygulama alanlarının, teknolojilerin karşılaşmasını amaçlamaktadır. Bu süreç içerisinde de ‘açık kaynak’ ilkesini içinde barındırmaya çalışmaktadır.

  1. cem.yardimci@arucad.edu.tr
 • 7J5A4938

  Öğretim Görevlisi Kim Bennet

  Kim Bennet tasarım eğitimi ile yaratıcı düşünce alanlarında uzmanlaşan bir eğitimci, araştırmacı ve ders programı yazarıdır. Pratik uygulama ile öğretimi birleştirerek profesyonal hayatının büyük bir bölümünde serbest iç mimar ve tasarım eğitimcisi olarak çalışmıştır.
  Deneyimli bir eğitimci olarak deneysel öğrenim deneyimleri aracılığı ile verdiği eğitimin tüm yönlerinde sanayi sektörünün işbirliğini temin etmeye çaba göstermiştir.

  Bugünlerde, eğitim ve öğretim modellerini etkilemek için katılımcı eylem araştırma eylemleri ile görsel temsiliyet kullanarak çevresel maddeselliğin duygusal yönlerini ve bunları deneyimleyenlerde yarattığı psikolojik etkilerini araştırmaktadır.
  Uluslararası İç Mimarlık lisans programlarında kıdemli bir öğretimn görevlisi olarak Türkiye, İtalya ve Kıbrıs’ta Tasarım Atölyeleri yönetmiş aynı zamanda sanayi sektörünün katılımının sağlandığı yarışmalar ile Avustralya’da öğrencilerle birlikte imeceli sergilerde görev yapmıştır.

  Bir öğrenim sunucu olarak tasarımın öğrencilere memnuniyeti “şekil”de deneyimlemek fırsatı verdiğine inanmaktadır. Bunun neticesinde de öğrenciler çevre ile ilgili farkındalıklarını ve ona tepkilerini geliştirebilirler, ve çevrelerindeki dünyayı görüp deneyimlemlemelerinin yepyeni bir yolu açılır.

  1. kim.bennett@arucad.edu.tr