Endüstriyel Tasarım

ARUCAD Endüstriyel Tasarım Programı ürün tasarımı ve hizmetlerine yönelik eleştirel, analitik ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmektedir. Aralarında Fab Lab’ın da bulunduğu dijital ve üretim tesislerinin kullanımı gibi olanaklar öğrenci tasarımcılarımızı günümüz insanlarının, toplumunun ve iş dünyasının ihtiyaçları ile ilgili fonksiyonel ve sürdürebilir tasarım çözümleri bulabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yaratıcı güven ile donatacaktır.

Sanayi sektörünce yürütülen projeleri akademik öğrenim ile harmanlayarak seçmiş olduğunuz profesyonel tasarım alanına önemli bir katkıda bulunabilmeniz için gerekli olan yetkinliğe sahip olmanızı sağlayacağız.

AKADEMİK KADRO

 • Prof. Dr. Marko Kiessel
  Bölüm Başkanı

  Marko Kiessel Trier, Köln ve Bologna üniversitelerinde Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih eğitimi gördü. 2005 yılında Klasik Arkeoloji dalında Trier Üniversitesi’nde doktora tezini tamamladıktan sonra Büyük Konstantine konulu uluslararası bir sergiye katkıda bulundu. 2006 yılından bu yana mimari ve sanat tarihçisi olarak Kıbrıs akademik kuruluşlarında çalışmaktadır. Uluslararası yazılı medyada yayınlanan Yunan ile Roma mimarisi, mimari dekorasyon ve seramikler, ve 19. ile 20. Yüzyıl Kıbrıs’ının lehçesi, modern ve çağdaş mimarisi ile ilgili eserleri onun araştırma ilgilerinin ürünleridir. Bugünlerde Karpaz yarımadasındaki eski kırsal alan Aphendrika’nın kültürel mirası üzerinde bir araştırma projesi yürütmektedir.

  1. marko.kiessel@arucad.edu.tr
 • Yrd. Doç. Dr. Emre Günal

  Yrd. Doç. Dr. Emre Günal, 1988’de O.D.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1993’de İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden yüksek lisans, 2019’da Yeditepe Üniversitesi’nden doktora/sanatta yeterlik derecelerini almıştır. Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesi’nde de ders veren Günal, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak 2003-2018 yılları arasında çalışmıştır. Şu an ARUCAD Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

  Çalışma yaşamına 1989 yılında T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. de başlayan GÜNAL, burada ürün geliştirme, cam ambalaj tasarımı, müşteri teknik hizmetleri, kurumsal kimlik değişimi gibi birçok alanda çalışmıştır. Ambalaj, sürdürülebilirlilik, ürün tasarımı ile antropoloji ve inovasyon alanlarında çalışmaları bulunan Günal; başta cam malzeme olmak üzere, üretim yöntemleri, pazarlama ve prototipleme konularında dersler vermektedir. Birçok tescilli endüstriyel tasarımı ve cam ambalaj konusundaki çeşitli sektörel yarışmalarda dereceleri bulunmaktadır.

  1. emre.gunal@arucad.edu.tr