Ders Programı

  BİRİNCİ YARIYILTULYA
ARTS101Sanat Tarihi I30035
ARTS121Temel Sanat Eğitimi I440610
PLAS101Plastik Sanatlara Giriş30035
PLAS111Desen I22036
SOFL101Akademik İngilizce I30034
        
     TOPLAM   1830
  İKİNCİ YARIYILTULYA
ARTS102Sanat Tarihi II (Ön Koşul ARTS 101)30035
ARTS122Temel Sanat Eğitimi II (Ön koşul ARTS 121)440610
PLAS112Desen II22036
PLAS172Modelaj22035
SOFL102Akademik İngilizce II30034
        
    TOPLAM   1830
  ÜÇÜNCÜ YARIYILTULYA
ARTS201Sanatta Araştırma Yöntemleri30035
ARTS203Sanat Antropolojisi30035
PLAS211Sanat Atölyesi I440611
AIIT201Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I20002
TUDI201Türk Dili I20002
  Bölüm Seçmeli I   35
                                                                  TOPLAM   1530
  DÖRDÜNCÜ YARIYILTULYA
ARTS202Temel Danat Kavramları30035
ARTS204Estetik/Sanat Felsefesi30035
PLAS212Sanat Atölyesi II440611
AIIT202Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II20002
TUDI202Türk Dili II20002
  Bölüm Seçmeli II   35
                                                                       TOPLAM   1530
  BEŞİNCİ YARIYILTULYA
ARTS301Sanat Eleştirisi I30035
PLAS311Sanat Atölyesi III440610
PLAS371Heykel I22035
  Bölüm Seçmeli III   35
  Fakülte Seçmeli I   35
                                                                   TOPLAM1830
  ALTINCI YARIYIL TULYA
PLAS302Disiplinlerarası Sanat Teorisi30036
ARTS302Sanat Eleştirisi II30035
PLAS372Heykel II22039
  Alan Seçmeli IV   35
  Fakülte Seçmeli II   35
                                                                       TOPLAM1530
  YEDİNCİ YARIYILTULYA
PLAS411Sanat Atölyesi IV280610
PLAS451Sanat Yönetmenliği ve Küratörlük30035
  Alan Seçmeli V   35
  Fakülte Seçmeli III   35
  Üniversite Seçmeli I   35
                                                                   TOPLAM                                 1830
  SEKİZİNCİ YARIYILTULYA
PLAS432Bitirme Projesi280615
  Alan Seçmeli VI   35
  Fakülte Seçmeli IV   35
  Üniversite Seçmeli II   35
     
                                                                       TOPLAM   1530