Fotoğraf

ARUCAD özünde deneysellik barındıran bir yaklaşımla yaratıcı bir platform ve pratik uzmanlık alanlarını keşfetme konusunda öğrencilerine özel bir deneyim sunmaktadır. Fotoğraf Bölümü hem görsel hem de çağdaş yaratıcı uygulamalarda, disiplinler arası yansımalar ile derin araştırma kendini adamıştır.

Fotoğraf Bölümü’nün dört yıllık lisansüstü programının yapısı, öğrencilerin kendilerini sanat ve yaratıcılık odaklı ilişkiler içerisinde yenilikçi bir biçimde ifade etmek kaydıyla belirli hedeflere ulaşmalarına yardımcı olma düşüncesi üzerine kurulmuştur. Programın çağdaş uygulamaları, sanatın ne olduğuna ve yaratıcılık sürecinin ne zaman sanat haline dönüştüğüne dair farklı yaklaşımların haritasının çıkarılmasıyla ilişkilidir. Bu, güncel gelişmeler tarafından formüle edilen oldukça önemli sanat biçimleri olarak fotoğraf ve videonun birer araç olarak telaffuz edilmeleri üzerine temellendirilmiştir.

AKADEMİK KADRO

 • Prof. Dr. Nur Onat
  Bölüm Başkanı

  1973 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Sanat eğitimine 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde başladı. 1996 yılında lisans öğrenimini tamamlayarak mesleki araştırmalarda bulunmak üzere ABD’ye gitti. 2003 yılında yüksek lisans, 2005 yılında sanatta yeterlik derecesi, 2011 yılında doçent unvanı aldı. 1989 yılından bu yana fotoğrafı bir ifade aracı olarak kullanan Onat, fotoğraf ve diğer sanat disiplinleri ile günümüz fotoğrafı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Sanatsal üretim süreci içinde birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılmış, uluslararası ödüller kazanmış, çeşitli akademik projelerde yer almış ve yayınlar yapmıştır. Halen öğretim üyesi olarak çağdaş fotoğraf ve fotoğraf teknikleri üzerine dersler vermektedir.

  1. nur.onat@arucad.edu.tr
 • Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak

  Plümer, Sanat Tarihi konulu doktora tezini 2012 yılında Nottingham Üniversitesi'nde tamamlamış ve o tarihten bu yana aralarında Lefke Avrupa Üniversitesi, Nottingham Üniversitesi, Courtauld Sanat Enistütüsü ve Girne Amerikan Üniversitesi'nin bulunduğu farklı kuruluşlarda ders vermiştir. EMAA gibi sanat odaklı sivil toplum örgütlerinde aktif bir üyedir ve işbirlikli projelerde kültürel yönetici ve küratör olarak bağımsız araştırmalar gerçekleştirmektedir. Son yayınları arasında "Unica Zum: Sanat, Yazmak ve Savaş Sonrası Sürealism" (IB Tauris, 2106) adlı monografik kitap ile "Öykü anlatmaktan diyaloğa? Kıbrıs Türk toplumunda var olan çağdaş görsel sanat hakkındaki konuşma şeklimiz ile ilgili düşünceler" adlı eseri vardır. "Kıbrıs'tan Çağdaş Sanat: Siyaset, kimlik ve kültürler arası sanatsal üretim" adlı kitabı IB Tauris Yayınevi tarafından 2019 yılında yayınlanacaktır.

  1. esra.plumer@arucad.edu.tr
 • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Bodur

  Hacettepe Üniversitesi’inde resim ve dijital görsellik üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra sanatta yeterliğini fotoğraf alanında tamamlamakta olan Cengiz Bodur resim ve fotoğraf alanında çalışmalarını bir sanatçı olarak sürdürüyor.

  1. cengiz.bodur@arucad.edu.tr