Film Tasarımı ve Yönetimi

Film Tasarımı ve Yönetmenliği

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü, çok boyutlu ve değişken yaratım sürecini yenilikçi bir bakış açısıyla ele alacak şekilde tasarlanmıştır. Teorinin yanında uygulamanın önemi her aşamada göz önünde bulundurularak sinema üretim süreçlerinde deneyim sahibi akademisyenlerin yanı sıra deneyimli sinemacıların da etkinliklere, festivallere, yarışmalara, sempozyum ve konuşmalara ve öğrenci yapıtlarının değerlendirme jürilerine katılımlarıyla, öğrencilerin sinema alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerine ilişkin başarıya ulaşmaları hedeflenmektedir. Ayrıca, program Kıbrıs’ın tarihinin ve zengin kültürel mirasının derlenmesi, kayıt altına alınması, estetik ve etik kaygılarla sanat yapıtlarına dönüştürülmesi amacından hareketle toplumsal ve kültürel ihtiyaçlara cevap vermek üzere hazırlanmıştır.

AKADEMİK KADRO

 • Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç
  Bölüm Başkanı

  Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, yüksek lisansını İngiltere’nin Sunderland Üniversitesi’nde Televizyon, Film ve Medya Prodüksiyon üzerine yapan İbrahim Dalkılıç, uzun yıllar televizyon ve dijital medya sektöründe üst düzey yöneticilik yapmıştır. Sektördeki kariyeri sürerken, akademisyenliğe de devam edip, Girne Amerikan Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders vermiştir. Doktorasını İletişim ve Medya Yönetimi üzerine tamamlamış, sinema-ideoloji, görsel kültür, yayıncılık ve dijital dönüşüm üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

  Fotoğrafçılık ve dünya tarihine özel ilgi duymaktadır.

  1. ibrahim.dalkilic@arucad.edu.tr
 • Doç. Dr. Asım Vehbi

  Her zaman daha iyiye ulaşma, daha iyi olanı hedefleme ve içinde bulunduğu kurumu, toplumu sürekli daha ileriye götürme misyonu taşıyan Doç.Dr. Asım Vehbi, 2004’te Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atanmış, 2012’de aynı kurumda CEO ünvanını almış, 2013 yılında yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak İşletme ve Ekonomi Fakültesi yardımcı doçentlik kadrosuna atanmıştır.

  Ulaşmak istediği hedefe varılabileceğine olan inançla, Doç. Dr. Vehbi, 2006-2008 yılları arasında KKTC’de Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak geliştirdiği projeler ile ülke ekonomisine ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayan son dönemlerin en etkili ismi olmuştur.

  Gerek akademik gerekse siyasi kariyerinde bulunduğu her pozisyonda çözüm odaklı, hedef saptayabilen, adaletli, zorluklarla başa çıkabilen, bilgi ve araştırmaya dayalı, stratejik planlama temelli olarak yöneticilik faaliyetlerini yürüten Vehbi, ulusal ve uluslararası temaslarda, temsil ettiği kurumların iç ve dış ilişkilerinde yönetim ve koordinasyon anlamında önemli adımlar atmıştır.

  Doç. Dr. Asım Vehbi'nin halen yürütmekte olduğu görevler:
  - Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektör Yardımcısı
  - Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı

  1. asim.vehbi@arucad.edu.tr
 • Yrd. Doç. Dr. Narjes Azimi

  Narjes Azimi 1981'de doğdu ve çocukluğunu İran'da savaş zamanında geçirdi. Çatışma bölgesinde yaşamak yazılarını derinden etkiledi. Narjes lisans derecesini İran'da İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında, yüksek lisansını ise Hindistan'da İngiliz ve Amerikan Edebiyatı alanında yaptı. İki yıl Hindistan’da dilbilim alanında doktora eğitimi aldıktan sonra, çoğunlukla çocuklar ve ergenler olmak üzere savaşa katılanları yazmak için eğitimini bıraktı. İngilizce dördüncü dili olmasına rağmen çoğunlukla İngilizce yazıyor. Hikâyelerinin ve şiirlerinin ana teması savaştır ve savaştan muzdarip olanlar için bir barış hayaline sahiptir, özellikle savaş bölgesinde yaşayan çocuklar için.

  Afrika Amerikan Edebiyatı üzerine eleştirel notların yanı sıra makaleleri farklı dergilerde bulunmaktadır. Şiirleri ve flaş romanları Chicago ve New York merkezli edebi dergilerde ve Afrika merkezli PAROUSIA Dergisi'nde yer aldı. Son zamanlarda kitabı çevrimiçi olarak amazone.com'da, ana temanın barış ve gençler için kısa romanı olduğu “Barış Melodisi” ismiyle online olarak yayınlandı. Şiirleri Virginia Eyaleti’ndeki ABD üniversitelerinden birinde yaratıcı yazma programı Syllabus'un bir parçası olarak öğretildi. Kuzey Kıbrıs'ta iletişim ve medya çalışmalarında doktora derecesini aldı. İlgi alanları şiir, kurgu, kurgusal olmayan, anlatı kuramı, kültür göstergebilimi, Jung arketipik görüntüleri, Lyotard’ın üst anlatısı ve yaratıcı yazımdır.

  1. narjes.azimi@arucad.edu.tr
 • Ali Azhari

  Öğr. Gör. Ali Azhari

  Ali Azhari, sinema yazarlığı/sinematografi alanında güzel sanatlar yüksek lisansına sahip İranlı bir sinemacı ve görüntü yönetmenidir. Yıllardır İran sinemasında profesyonel görüntü yönetmeni olarak çalışmaktadır.

  Azhari’nin araştırma alanı, interaktif ve post-sinema üzerine yoğunlaşmıştır.

  1. ali.azhari@arucad.edu.tr