Ders Programı

  BİRİNCİ YARIYIL
7 zorunlu
TULYA
COMM101İletişimin Temelleri- The Fundamentals of Communication30034
DIME101Dijital Medya Becerileri- Digital Media Skills22035
DIME111Video Uygulamaları- Approaches in Video Production22035
DIME131Dijital Tasarım Konseptleri- Digital Design Concepts22035
PHDV111Temel Fotoğrafçılık- Basic Photography06035
TUDI201Türk Dili- Turkish Language I20002
SOFL101Akademik İngilizce I- Academic English I30034
   TOPLAM1830
  İKİNCİ YARIYIL
7 zorunlu
TULYA
COMM122Dijital Hikâye Anlatımı- Digital Storytelling22034
DIME102Dijital Medya Tarihi- The History of Digital Media30035
DIME112Web Teknolojileri- Web Technologies22035
DIME132Reklam Tasarımı- Advertising Design22035
VCDE132Bilgisayar Grafikleri ve Görüntü- Computer Graphics and Image22035
TUDI202Türk Dili II- Turkish Language II20002
SOFL102Akademik İngilizce II- Academic Language II30034
    TOPLAM   1830
  ÜÇÜNCÜ YARIYIL
5 zorunlu + 1 seçmeli
TULYA
COMM201Medya, İktidar ve Kültür- Media, Power and Culture30035
VCDE201Görüntü, Ses, Hareket- Sight, Sound and Motion22036
DIME251Dijital Medya Pazarlama- Digital Media Marketing22036
DIME261Podcasting ve Blogging- Podcasting and Blogging22036
AITT201Atatürk’s Principles and History of Revolutions I20002
  Alan Seçmeli- Departmental Elective I   35
                                                                  TOPLAM   1530
  DÖRDÜNCÜ YARIYIL
5 zorunlu + 1 seçmeli
TULYA
COMM242Medya Hukuku ve Etiği- Media Law and Ethics30035
COMM280İnovatif Uygulamalar- Innovative Applications30036
DIME202Dijital Medya Kuramları—Digital Media Theories30036
DIME212Etkileşim Tasarımı- Interactive Design22036
AITT202Atatürk’s Principles and History of Revolutions II20002
  Alan  Seçmeli-Departmental Elective II   35
                                                                       TOPLAM   1530
  BEŞİNCİ YARIYIL
4 zorunlu + 2 seçmeli
TULYA
COMM301İletişimde Araştırma Yöntemleri- Research Methods in Communication30035
DIME311Dijital İş Akışı- Digital Workflow22035
DIME331Oyun Tasarımı Konseptleri- Game Design Concepts22035
CINE331Görüntü Tasarımı ve Görsel Efekt- Image Design and Visual Effect22035
  Alan Seçmeli III- Departmental Elective III   35
  Fakülte Seçmeli I- Faculty Elective I   35
                                                                   TOPLAM   1830
  ALTINCI YARIYIL
3 zorunlu + staj+ 2 seçmeli
TULYA
COMM302Yaratıcı ve Sorgulayıcı Düşünme- Creative and Critical Thinking30035
DIME312Yaratıcı Veri Görselleştirme- Creative Data Visualization22036
DIME372Dijital Medya Portfolyosu- Digital Media Portfolio22036
DIME380Staj- Internship00003
  Alan  Seçmeli IV- Departmental Elective IV   35
  Fakülte Seçmeli II- Faculty Elective II   35
                                                                       TOPLAM   1530
  YEDİNCİ YARIYIL
2 zorunlu+ 1 alan + 1 Fakülte + 1 serbest seçmeli
TULYA
COMM411Yaratıcı Sunum- Creative Presentation240410
DIME401Dijital Estetik – Digital Aesthetics30035
  Alan Seçmeli V- Departmental Elective V   35
  Fakülte Seçmeli III- Faculty Elective III   35
  Üniversite Seçmeli I- University Elective I   35
                                                                   TOPLAM   1630
  SEKİZİNCİ YARIYIL
2 zorunlu+ 1 alan + 1 Fakülte + 1 serbest seçmeli
TULYA
DIME402Yeni Nesil Medya-30035
DIME492Bitirme Projesi- Final Project240410
  Alan Seçmeli VI- Departmental Elective VI   35
  Fakülte Seçmeli IV- Faculty Elective IV   35
  Üniversite Seçmeli II- University Elective II   35
                                                                       TOPLAM   1630