Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık, iletişim disiplinin sanat ve tasarım ile güçlü bir bağı olan bir alanıdır. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, sanat ve tasarım ağırlıklı derslerin yer aldığı, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştüren bir yapıya sahiptir. Bölüm, yeni reklam tasarımı ve iletişim biçimlerini içinde barındırırken temel iletişim teorileri ve disiplinlerarası yenilikçi yaklaşımlardan beslenir.

Reklam tasarımı, günümüzün ileri endüstri toplumlarında bir iletişim dili olarak gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle Bölümümüz çok boyutlu ve değişken yaratım sürecini yenilikçi bir bakış açısıyla ele almaktadır. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, deneyimli akademisyenlerin yanı sıra sektörden reklamcılarla da öğrencilerimizin reklam tasarımı alanında bilgi, beceri ve yetkinlik edinerek başarıya ulaşmalarını hedeflemektedir.

Bölümün 2020-2021 Akademik Yılında eğitime başlaması planlanmaktadır.

AKADEMİK KADRO

 • Prof. Dr. Asım Vehbi
  Bölüm Başkanı

  Her zaman daha iyiye ulaşma, daha iyi olanı hedefleme ve içinde bulunduğu kurumu, toplumu sürekli daha ileriye götürme misyonu taşıyan Prof.Dr. Asım Vehbi, 2004’te Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atanmış, 2012’de aynı kurumda CEO ünvanını almış, 2013 yılında yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak İşletme ve Ekonomi Fakültesi yardımcı doçentlik kadrosuna atanmıştır.

  Ulaşmak istediği hedefe varılabileceğine olan inançla, Prof. Dr. Vehbi, 2006-2008 yılları arasında KKTC’de Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak geliştirdiği projeler ile ülke ekonomisine ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayan son dönemlerin en etkili ismi olmuştur.

  Gerek akademik gerekse siyasi kariyerinde bulunduğu her pozisyonda çözüm odaklı, hedef saptayabilen, adaletli, zorluklarla başa çıkabilen, bilgi ve araştırmaya dayalı, stratejik planlama temelli olarak yöneticilik faaliyetlerini yürüten Vehbi, ulusal ve uluslararası temaslarda, temsil ettiği kurumların iç ve dış ilişkilerinde yönetim ve koordinasyon anlamında önemli adımlar atmıştır.

  Prof. Dr. Asım Vehbi'nin halen yürütmekte olduğu görevler:
  - Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü
  - Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı

  1. asim.vehbi@arucad.edu.tr
 • Yrd. Doç. Dr. Aral Doğu

  1. aral.dogu@arucad.edu.tr
 • Yrd. Doç. Dr. Melisa Balkaç

  1991, Güzelyurt doğumlu olan Melisa Balkaç, lisansını University of Wolverhampton’da, yüksek lisansını Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programında tamamladı. Yüksek lisans yaptığı sırada araştırma görevlisi olarak akademik yaşamına başladı. Özel kuruluşlarda tasarım hizmeti de veren Balkaç, "Sağlık Alanında İnfografikler" konulu doktora tezini tamamlamasının ardından akademisyen olarak görev aldı.

  1. melisa.balkac@arucad.edu.tr