Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık, iletişim disiplinin sanat ve tasarım ile güçlü bir bağı olan bir alanıdır. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, sanat ve tasarım ağırlıklı derslerin yer aldığı, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştüren bir yapıya sahiptir. Bölüm, yeni reklam tasarımı ve iletişim biçimlerini içinde barındırırken temel iletişim teorileri ve disiplinlerarası yenilikçi yaklaşımlardan beslenir.

Reklam tasarımı, günümüzün ileri endüstri toplumlarında bir iletişim dili olarak gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle Bölümümüz çok boyutlu ve değişken yaratım sürecini yenilikçi bir bakış açısıyla ele almaktadır. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, deneyimli akademisyenlerin yanı sıra sektörden reklamcılarla da öğrencilerimizin reklam tasarımı alanında bilgi, beceri ve yetkinlik edinerek başarıya ulaşmalarını hedeflemektedir.

 

AKADEMİK KADRO

 • Doç. Dr. Nezahat Doğan
  Bölüm Başkanı

  Dr. Nezahat Doğan, ARUCAD Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nde Doçenttir. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) Bilgi Teknolojileri Lisansı (2003), İşletme Yüksek Lisansı (2006) ve Ekonomi Doktora (2013) derecelerini aldı. Yüksek Lisans ve Doktora programları sırasında tam zamanlı araştırma görevlisi olarak da görev yaptı. 2013-2015 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra, Eylül 2016'ya kadar The British University of Nicosia'da tam zamanlı öğretim üyesi ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yaptı. 2016 yılında Uluslararası Final Üniversitesi'nde (FIU) tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 2018 yılında FIU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde doçentlik kadrosuna atandı. Aynı zamanda 2017-2020 yılları arasında Rektörlük Akademik İşler Koordinatörü olarak da görev aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası indeksli dergide yayınları bulunmaktadır. The Econometric Research Association (EAD), The Middle East Economic Association (MEEA) ve The American Economic Association (AEA) üyesidir. Kendisi aynı zamanda Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde Rektörlük Akademik İşler Koordinatörüdür.

  1. nezahat.dogan@arucad.edu.tr
 • Prof. Dr. Asım Vehbi

  Her zaman daha iyiye ulaşma, daha iyi olanı hedefleme ve içinde bulunduğu kurumu, toplumu sürekli daha ileriye götürme misyonu taşıyan Prof.Dr. Asım Vehbi, 2004’te Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atanmış, 2012’de aynı kurumda CEO ünvanını almış, 2013 yılında yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak İşletme ve Ekonomi Fakültesi yardımcı doçentlik kadrosuna atanmıştır.

  Ulaşmak istediği hedefe varılabileceğine olan inançla, Prof. Dr. Vehbi, 2006-2008 yılları arasında KKTC’de Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak geliştirdiği projeler ile ülke ekonomisine ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayan son dönemlerin en etkili ismi olmuştur.

  Gerek akademik gerekse siyasi kariyerinde bulunduğu her pozisyonda çözüm odaklı, hedef saptayabilen, adaletli, zorluklarla başa çıkabilen, bilgi ve araştırmaya dayalı, stratejik planlama temelli olarak yöneticilik faaliyetlerini yürüten Vehbi, ulusal ve uluslararası temaslarda, temsil ettiği kurumların iç ve dış ilişkilerinde yönetim ve koordinasyon anlamında önemli adımlar atmıştır.

  Prof. Dr. Asım Vehbi'nin halen yürütmekte olduğu görevler:
  - Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü
  - Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı

  1. asim.vehbi@arucad.edu.tr
 • Yrd. Doç. Dr. Sabriye Handan Doğan

  1. sabriye.dogan@arucad.edu.tr