Ders Programı

  BİRİNCİ YARIYILTULYA
COMM101İletişimin Temelleri – Fundamentals of Communication30034
VCDE101Görsel Dil ve Kültür – Visual Language and Culture30034
VCDE111Temel Tasarım – Basic Design22034
PHDV111Temel Fotoğrafçılık – Basic Photography14036
PLAS111Desen I – Drawing I22036
TUDI201Türk Dili – Turkish Language I20002
SOFL101Akademik İngilizce I – Academic English I30034
     TOPLAM   1830
  İKİNCİ YARIYILTULYA
COMM122Dijital Hikâye Anlatımı – Digital Storytelling22034
VCDE102Görsel İletişim Tasarımı Tarihi -History of Visual Communication Design30034
VCDE112İnsan Odaklı Tasarım – Human Centered Design22035
VCDE132Bilgisayar Grafikleri ve Görüntü – Computer Graphics and Image22035
PLAS112Desen II – Drawing II22036
TUDI202Türk Dili– Turkish Language II20002
SOFL102Akademik İngilizce II – Academic English II30034
    TOPLAM   1830
  ÜÇÜNCÜ YARIYILTULYA
COMM201Medya, İktidar ve Kültür – Media, Power and Culture30035
VCDE201Görüntü, Ses, Hareket – Sight, Sound and Motion22036
VCDE211Vektörel Çizim – Vectoral Drawing22036
DIME251Dijital Medya Pazarlama – Digital Media Marketing22036
AIIT201Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – Atatürk Principles and History of Revolutions I20002
  Alan Seçmeli – Departmental Elective   35
                                                                  TOPLAM   1530
  DÖRDÜNCÜ YARIYILTULYA
COMM242Medya Hukuku ve Etiği – Media Law and Ethics30035
COMM280İletişimde İnovatif Uygulamalar – Innovative Approaches in Communication30036
VCDE202Tasarım Teorisi – Theory of Design30036
VCDE212Tipografi ve Sayfa Tasarımı (Önkoşul VCDE 211) – Typography and Layout22036
AIIT202Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi– Atatürk Principles and History of Revolutions II20002
  Alan Seçmeli – Departmental Elective   35
                                                                       TOPLAM   1530
  BEŞİNCİ YARIYILTULYA
COMM301İletişimde Araştırma Yöntemleri – Research Methods of Communication30035
VCDE311İllüstrasyon – Illustration22035
VCDE331Temel Grafik Tasarımı (Önkoşul VCDE 212) – Major Design22035
FIDE331Görüntü Tasarımı ve Görsel Efekt – Motion Design and Visual Effects22035
  Alan Seçmeli– Departmental Elective   35
  Fakülte Seçmeli– Faculty Elective   35
                                                                   TOPLAM   1830
  ALTINCI YARIYIL TULYA
COMM302Yaratıcı ve Sorgulayıcı Düşünme – Creative and Critical Thinking30035
ANIM2123D Modelleme – 3D Modelling22036
VCDE372Portfolyo Tasarımı – Portfolio Design22036
VCDE380Staj– Internship00003
  Alan Seçmeli– Departmental Elective   35
  Fakülte Seçmeli– Faculty Elective   35
                                                                       TOPLAM   1530
  YEDİNCİ YARIYILTULYA
COMM411Yaratıcı Sunum – Creative Pitching240410
DIME401Dijital Estetik – Digital Aesthetics30035
  Alan Seçmeli – Departmental Elective   35
  Fakülte Seçmeli– Faculty Elective   35
  Serbest Seçmeli– Free Elective   35
                                                                   TOPLAM   1630
  SEKİZİNCİ YARIYILTULYA
VCDE432Marka Tasarımı – Branding Design22035
VCDE492Bitirme Projesi-  Final Project240410
  Alan Seçmeli – Departmental Elective   35
  Fakülte Seçmeli– Faculty Elective   35
  Serbest Seçmeli– Free Elective   35
                                                                       TOPLAM   1630