İletişim Fakültesi

ARUCAD İletişim Fakültesi ülkenin iletişimle ilgili temel gereksinimlerine yanıt verecek şekilde kurgulanmıştır. Akademik yapılanmanın yanında üretime dayalı bir öğrenim sürecini hedeflemek üniversitemizin ilkeleri arasındadır. Günümüz iletişim medya teknolojisinin gerekliliği göz önünde bulundurularak nicel bir yapılanmaya girerken yaratıcılık sınırlarını da genişletmek bu fakültenin ana hedefidir.

Öğrenim ve üretim koşullarını birbirini tamamlayan olgular olarak algılarken entelektüel birikim ve kılgısal yetinin de birbirini tamamlaması öngörülmüştür. Eleştirel düşünceye sahip ancak el becerilerini de tam kapasiteyle kullanabilen öğrenciler yetiştirmek ülkenin iletişim standartlarına da bir değer katacaktır. Kuram ve pratik ikiliği üzerine dengeli bir şekilde kurgulanan öğrenim anlayışı sadece akademik ortamı değil üretim ortamını da besleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Bölümler de fakültenin, dolayısıyla da üniversitenin temel akademik öğrenim ilkeleri üzerine yapılandırılırken merkeze alınan ana düşünce yine ülkenin söz konusu alanla ilgili standartlarının yükseltilmesidir; hem bireyler hem de eserler açısından. Öğrenim mekânlarıyla iç içe olacak olan üretim merkezleri toplumun alanla ilgili gereksinimlerine de yanıt vermeyi hedefliyor.

DEKANIN MESAJI

 
Yaratıcılığa, etiğe, inovasyona, iş birliğine, sürdürülebilirliğe, eşitliğe ve farklılıklara değer verdiğimiz ARUCAD İletişim Fakültesi’ne hoş geldiniz. Merkezine iletişim alanına özgü bilgi, aktarılabilir beceriler ve yetkinliklerle donatmayı hedeflediğimiz öğrencilerimizi alan bir anlayışla sahibiz. İletişim Fakültesi’nde hem teorik hem de pratik dersleri içeren ve bu yaklaşımı yansıtan sanat merkezli disiplinlerarası bir ders programı uygulanmaktadır. Temel amaçlarımızdan biri hem öğrencilerimizin hem de çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyelin tamamını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaçla, yaşam boyu öğrenme ilkesine bağlı olarak çok çeşitli eğitimler ve profesyonel gelişim olanakları da sunmaktayız.⁣

Yeni kurulmuş bir fakülte olarak ARUCAD İletişim Fakültesi bölgemizdeki iletişim eğitiminin merkezi olmayı hedeflemektedir. Fakültemizde Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişimi, Reklam Tasarımı Bölümleri bulunmaktadır. Tüm bölümlerin akademik programları, öğrencilerin küreselleşmiş ve dijitalmiş dünyayı anlamalarına, eleştirel düşünmeyi benimsemelerine, inovatif ve yaratıcı fikirlere değer vermelerine ve bu yaratıcı fikirleri uygulamaya dönüştürmelerine yönelik olarak tasarlanmıştır. ⁣

Fakültemizin sayfalarından programlarımıza ilişkin daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz. Akademik yolculuğunuza eşlik etmeyi ve öğrenciliğinizin olabilecek en iyi deneyime dönüşmesine destek olmayı umuyoruz.⁣

Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu ⁣