Konferans

ÇAĞRI DAVETİ

Bölünmüş Kıbrıs’ta Kültürel Mirasın Kaydedilmesi, Korunması ve Araştırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar: Sorunlar ve Fırsatlar

23-24 Eylül 2019 / ARUCAD, Girne

Son kırk küsur yıl süresince, Kıbrıs’ta tarihi alanlar ve anıtların araştırılması kadar korunması da adaya hâkim olan bölünmüşlüğün sonucunda farklı yönlerde gelişmiştir. Adanın güneyi uluslararası anlamda desteklenen ve organize edilen projeler ışığında genelde iyi bir şekilde yönetilip etraflıca araştırılırken, kuzeyin tamamen göz ardı edildiği görülmektedir. Ada üzerindeki bu orantısız araştırma yoğunluğu genelde yasal ve etik endişelerin neticesinde ortaya çıkmıştır. Sonucu ise geri alınamaz maddi ve manevi zararlar şeklinde olmuştur. Neredeyse yarım yüzyıldır süren bu durgunluk ve göz ardı edişten öğrenilen ana ders ise yeni yaklaşımlara ivedilikle ihtiyaç olduğudur.

Koruma ve karanlık miras üzerine odaklanmış uluslararası düzeyde desteklenen az sayıda çift toplumlu projenin varlığı bu noktada bizlere kültürel mirasının diğer alanlarında da bazı yaklaşım değişikliklerinin mümkün olduğunu göstermektedir.

Zorluk ve baskılara rağmen, kuzeydeki bazı akademisyenler kurtarma kazıları ile açığa çıkmış olan yapılar ve eserleri çalışmak için projeler yürütmekte ve yerel müzeler ile işbirliği yapmaktadır. Yine de tüm bunlar, uluslararası araştırmaların dışında bırakılmak yanında kendi aralarında da örgütlenemeyen bireysel girişimlerden öteye gidememektedir. Bu bağlamda, bu konferans arkeoloji, sanat tarihi, kültürel çalışmalar, kültürel miras Yönetimi ve sanat hukuku alanında çeşitli araştırma ve uygulamaları kabul etmektedir. Konferansın amacı arkeologlar, sanat tarihçiler, hukuk uzmanları, yetkililer ve karar vericileri bir araya getirerek bölünmüş Kıbrıs’taki ortak kültürel mirasın gelişimi için deneyimlerini ve yeni fikirlerini paylaşmalarını sağlamaktır.

Sunumlar İngilizce gerçekleştirilecektir. Katılımcıların 20 dakikalık sunumlarının özetlerini Mayıs ortasına kadar ulaştırması memnuniyetle beklenmektedir.

Dr. Hazar KABA Prof. Dr. Marko KIESSEL Prof. Dr. Lâtife SUMMERER