Araştırma Merkezi

Yeni kurulan Araştırma Merkezimizin ARUCAD ailesinden veya dışarıdan, Akdeniz dünyasına ilgi duyan her bilim insanının yararlanabileceği araştırma merkezi olması öngörülmektedir. Tematik odak, bilinçli olarak bölgesel kısıtlama içerisinde bırakılmıştır.

DİREKTÖRÜN MESAJI

Bu Merkezin öncelikli amacı basılı ve dijital fotmatta birçok bilimsel kaynağı derleyerek, bu yayınları araştırmacılara, öğrencilere ve tüm ilgililere ARUCAD’ın yeni ve günden güne büyüyen Araştırma Kütüphanesi çatısı altında inceleme ve araştırma olanağı sunmaktır.
Merkezimiz aynı zamanda konferanslar düzenlemekte ve tematik odağı bağlamında bilimsel çalışmalar yayınlamaktadır. Bu yaklaşımla “Bölünmüş Kıbrıs’ta Kültürel Mirasın Kaydedilmesi, Korunması ve Araştırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar: Sorunlar ve Fırsatlar” isimli uluslararası konferans 23 ve 24 Eylül tarihlerinde bu Merkezin geleceğe yönelik ilk örnek aktivitesi olarak ARUCAD çatısı altında gerçekleşecektir.
Araştırma Merkezinin diğer özel odağı Akdeniz’in eski kültürleridir. Bu odağın esaslı bir parçası olan, Prof. Dr. Latife Summerer tarafından Araştırma Merkezi Kütüphanesine yaklaşık 2000 adet kitap ve dergiden oluşan, özel bir yayın koleksiyonu bağışlanmıştır. Bu noktada KKTC Eski Eserler Dairesi onayı ile Karpaz Yarımadasında işlev gören Aphendrika Araştırma Projesinden söz etmekte fayda var.
Bu aktivitelerin kalitesini korumak için tüm karar alım mekanizması Direktörlük, Yöneticilik, Yayın, Danışmanlık ve Bilimsel Kurul birimlerinin işbirliği ile gerçekleşmektedir.

Prof. Dr. Marko M. Kiessel