Kariyer

Sanat alanları toplum içerisinde meslek olarak görülmezler bu nedenle de sanat mezunlarının işsiz kalacağı endişesi vardır. Oysaki çevremizde işsiz mühendis daha çoktur. Çünkü sanat mezunlarının edindikleri beceriler yaşamla çok ilişkilidir ve resim, heykel, seramik, cam ve fotoğraf sanatçıları olarak uluslararası bir camianın içerisine yer alırlar. Yine bu alanlara bağlı biçimde özel ve kamusal alanların dekorasyonu, duvar resimleri, obje tasarımları yaparak ve her gün izlediğimiz film ve dizilerde giysiden sahneye ve sanat yönetmenliğine kadar birçok alanda iş yaparlar.

Sanat galeri ve müzelerinde farklı pozisyonlarda yer alır ve çalışırlar. Pedagojik formasyon almaları halinde sanat, tasarım öğretmenleri olarak anaokulundan üniversiteye kadar pek çok alanda eğitmen olma şansı elde ederler.

Belki daha önemlisi sanat ve tasarım çalışmak kendi arzu ve yetenekleriyle yapılan bir iş olduğu için kendi istedikleri hayatı yaşıyor olmanın mutluluğu içinde üretirler.