Plastik Sanatlar

Düşünceye şekil veren bir uzantı olarak sanat

Plastik Sanatlar Bölümü, sanat yapmaya yönelik  geleneksel teknikler ile yenilikçi yaklaşımları kaynaştıran uzman bir program sunmaktadır.

Plastik Sanatlar Programı; öğrencilerin sanatsal çalışmalarını entellektüel ve eleştirel sorgulamanın bir parçası olarak geliştirmeye teşvik edildikleri; teknik eğitim, eleştirel düşünme ve tarihi perspektif arasındaki üçlü bağ üzerine inşa edilmiştir.

Uygulamanın ön planda olduğu çok çeşitli stüdyo ve atölyeler yaratıcı düşünce için işbirlikli  stratejiler sunmakta, görsel sanat ile tarihin felsefe, psikoloji, mimarlık, tasarım, teknoloji ve doğal fen bilimleri alanları ile buluştuğu ders ve seminerlerle bütünlenmektedir.

Öğrenciler; müstesna bir eğitim kadrosunun yönlendirmesi ve eşsiz teknik ve stüdyo kaynakları ile yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte elle tutulur bir fark yaratma şansını elde edeceklerdir. Çekirdek bir kadronun yanı sıra çeşitli farklı fakültelerin üyelerinin önderlik yapacağı stüdyo ve derslerde öğrenciler, farklı alanlarda deneyim ve uzmanlık sahibi olan eğitmenler ile karşılaşacaktır.

ARUCAD Girne Yerleşkesi öğrencilerin eleştirel, açık ve araştırmacı düşünmeye teşvik edilirken,  profesyonel sanatçı ve yapımcılar olarak bir kariyer başlatabilmeleri  için gerekli olan güven, deneyim ve beceri ile donatıldıkları yaratıcı bir ortam sunmaktadır.

AKADEMİK KADRO

 • Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak
  Bölüm Başkanı

  Plümer, Sanat Tarihi konulu doktora tezini 2012 yılında Nottingham Üniversitesi'nde tamamlamış ve o tarihten bu yana aralarında Lefke Avrupa Üniversitesi, Nottingham Üniversitesi, Courtauld Sanat Enistütüsü ve Girne Amerikan Üniversitesi'nin bulunduğu farklı kuruluşlarda ders vermiştir. EMAA gibi sanat odaklı sivil toplum örgütlerinde aktif bir üyedir ve işbirlikli projelerde kültürel yönetici ve küratör olarak bağımsız araştırmalar gerçekleştirmektedir. Son yayınları arasında "Unica Zum: Sanat, Yazmak ve Savaş Sonrası Sürealism" (IB Tauris, 2106) adlı monografik kitap ile "Öykü anlatmaktan diyaloğa? Kıbrıs Türk toplumunda var olan çağdaş görsel sanat hakkındaki konuşma şeklimiz ile ilgili düşünceler" adlı eseri vardır. "Kıbrıs'tan Çağdaş Sanat: Siyaset, kimlik ve kültürler arası sanatsal üretim" adlı kitabı IB Tauris Yayınevi tarafından 2019 yılında yayınlanacaktır.

  1. esra.plumer@arucad.edu.tr
 • Prof. Dr. Turan Aksoy

  1964’de doğan M. Turan Aksoy lisansını Gazi Üniversitesi (1986), yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi (1989), doktorasını ise University of Central England’da tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan sanatçı Almanya-Stuttgart Sanat Akademisi’nde de misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Seçilmiş son Dönem Kişisel Sergileri: 2015 Bir Portre; Huzursuz, Pi Sanat Galerisi, İstanbul. 2015 Yönetilebilir Cennet, Milli Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul. 2013 Bir Portre; Huzursuz, Pi Sanat Galerisi, İstanbul. 2011 Toz ve Telaş, Pi Sanat Galerisi, İstanbul. 2010 Işıltılı Şey, Pi Sanat Galerisi, İstanbul

  1. turan.aksoy@arucad.edu.tr
 • Prof. Dr. Lale Dilbaş Andıç

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü’nden mezun olduktan sonra ilk yüksek lisansını aynı alanda Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapmış, ikinci yüksek lisansını İngiltere’de University of Leeds, Bretton Hall College’de Güzel Sanatlar alanında tamamlamıştır. Doktorasını Türk Cam Kültürü, Çağdaş Cam Sanatı ve Eğitimi üzerine Edinburgh College of Art, Heriot-Watt University, İskoçya’da yapmıştır. Uzun süreli akademik kariyerinde yurtiçi ve yurtdışında pek çok sergi ve etkinlikte yer almıştır. Cam ve seramik malzeme ile ürettiği eserlerinin yanı sıra özellikle Güney Asya geleneksel çömlekçiliği ve seramik ocaklar konularına özel ilgi duymakta, bu konularda araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır.

 • Dr. Öğretim Üyesi Ayşenur Ceren Asmaz

  1987 doğumlu Ayşenur Ceren Asmaz; lisans ve yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü (2010) ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Cam Anasanat Dalı (2013)’te tamamlamıştır. 2013 yılında Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak atanmış, 2014-2018 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik programı süresince bu kurumda görev yapmış ve 2018 yılında Sanatta Yeterlik programını tamamlamıştır. Çeşitli sempozyum, bienal ve karma sergilerinin yanı sıra; ‘İnsanın kanadı; gayretidir’ isimli bir kişisel sergisi bulunan sanatçının, biri heykel ikisi seramik alanında olmak üzere üç adet ödülü vardır. Güney Kore uluslararası Macsabal Müzesi ve Stieglitz Academy Uygulamalı Sanatlar Müzesi koleksiyonlarında eserleri yer almaktadır.

 • Doç. Dr. Mustafa Akkaya

  1976 yılında Ankara-Türkiye’de doğdu. 2000 yılında lisans eğitimini tamamlamış ve 2001 yılında akademik personel olarak göreve başlamıştır. Sanatta yeterliğini 2012’de tamamlamıştır. İkisi yurt dışında olmak üzere 5 kişisel sergi açan sanatçı, 13 kez Uluslararası Uygulamalı Heykel Sempozyumlarına katılmıştır. Birçok uluslararası ve ulusal karma sanat etkinliklerine katılan sanatçının birçok özel koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. Geleneksel heykel eğitimi ve eğitmenliği dışında; animatronik, animatronik kodlama, video editing, 3d organik ve inorganik tasarım, 3D scanning, 3D printing process ve 3D printing post-production konularında eğitimci ve uzmandır. Dünyanın en büyük 3D Printer firması olan Ultimaker’ın profil geliştiricileri arasındadır ve Ultimaker 3 Dünya ile eşzamanlı Türkiye Lansmanı’nı yapan 4 tasarımcı arasındadır.

  1. mustafa.akkaya@arucad.edu.tr
 • Öğretim Görevlisi İsmet Değirmenci (Sanatçı/Şair)

  1964 Yılında Marmara Adası’nda doğan İsmet Değirmenci 1991 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nden mezun olmuştur. Resim çalışmalarına ağırlık vererek yaptığı kişisel ve karma sergilerle İstanbul’un sanat ortamında kendine yer edinmiştir. Öğretim görevlisi olarak üniversitelerde ders vermenin yanında bir müddet köşe yazarlığı yapmış, şiir alanında kitaplar yayınlamıştır.

  1. ismet.degirmenci@arucad.edu.tr
 • Öğretim Görevlisi Aslı Bolayır (Sanatçı)

  Fransa’da Marsilya Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun olan Aslı Bolayır yurt içi ve yurt dışı birçok kişisel ve kolektif sergide yer almıştır. Çalışmaları özel ve kamusal koleksiyonlarda bulunmaktadır. Ayrıca Expressice Arts atölyelerini Kıbrıs ve İspanya’da devam ettirmektedir.

  1. asli.bolayir@arucad.edu.tr
 • Öğretim Görevlisi Mümine Özdemirağ Yağlı

  1998 yılında, Hacettepe Üniversitesi GSF Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 2003 – 2005 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı.

  1. mumine.ozdemirag@arucad.edu.tr